Tjenesten leveres av

StarCall AS
Storgaten 10B
0155 Oslo
Vi kan kontaktes på www.starcall.no. Videre har vi kundeservice mellom 0900 og 1500. Har du spørsmål eller kommentarer til våre tjenester, kan du ringe 854 04 407 eller sende en e-post til support@starcall.no.
Tjenesten du har bestilt er regulert av våre standard leveringsbetingelser, som du finner bak denne informasjonssiden. Vi ber deg om å lese gjennom disse.
  Vi gjør imidlertid oppmerksom på følgende viktige opplysninger ved tjenestene:
 • Abonnement løper til det blir sagt opp. Oppsigelsesmåtene ble beskrevet på bestillingssiden før du bekreftet kjøpet av abonnementet; ved telefon eller e-post til StarCall Avbestilling vil ha virkning fra og med neste uke. Det betyr at du fremdeles vil matte betale for denne uken dersom du avbestiller på en mandag.
 • StarCall plikter etter loven å levere kontraktsmessig tjeneste. Da vi leverer digitalt innhold over nett, er vårt ansvar å gjøre dette tilgjengelig for deg i den perioden du har betalt for tilgang. StarCall har intet ansvar for dårlig mobildekning eller treg internettforbindelse. Derimot har vi ansvar hvis serverne våre er nede, slik at du ikke får tilgang til innholdet. Skulle det hende to ganger at våre servere nede i mer enn 1 time i løpet av en 24-timers periode, fakturerer vi ikke abonnementet den uken. Utover dette har StarCall intet ytterligere ansvar for mangelfull leveranse.
 • Din bestilling samt informasjonen på denne siden, inklusive leveringsbetingelsene på side 2, utgjør din kontrakt med StarCall. StarCall har lagret dette innholdet sammen med tidspunktet og telefonnummeret du brukte til å bestille tjenestene. StarCall har ikke adgang til å modifisere dette Vi har sendt en link til dette innholdet til deg på SMS og vi anbefaler deg sterkt å laste ned dette innholdet, skrive det ut, og ha det tilgjengelig for dine arkiver.

Betingelser og vilkår

Dette nettstedet er en online abonnents-tjeneste („Tjenesten“) eid og drevet av selskapet StarCall AS („Nettsted-operatøren“). Vennligst les og sett deg inn i disse Betingelser og Vilkår før du tegner deg som abonnent til Tjenesten, ettersom de inneholder en bindende lov-avtale („Avtalen“) ved og mellom Nettsted-operatøren og den eller de personer som velger å bli abonnenter til Tjenesten („Abonnentene“).
 • Som Abonnent på Tjenesten godtar du å bli bundet av alle forhold og betingelser som er nevnt i denne Avtalen. Avtalen kan bli endret og modifisert av Nettsted-operatøren når som helst, og endringene er effektive fra det øyeblikk det blir sendt melding om dette til Abonnenten. Meldinger om endringer fra Nettsted -operatøren til Abonnentene blir gitt gjennom elektroniske medlinger gjennom Tjenesten, oppslag på Tjenesten eller ved mail eller sms.
 • Du godtar med dette at innholdet som er gjort tilgjengelig på, i, gjennom nettstedene gjennom Nettsted-operatøren og/eller gjennom andre aktører som kan formidle innhold på, i eller gjennom virksomheter forbundet med dette nettstedet, inneholder eksplisitt visuelle, hørbare og/eller tekst-beskrivelser av nakenhet og seksuelle aktiviteter, og ved at du godtar betingelsene og vilkårene gir Nettsted-operatøren og tilknyttede material-leverandører en garanti for at du med vilje og vitende søker tilgang til slikt eksplisitt seksuelt materiale for ditt egne personlige formål.
 • Abonnenten sverger og bekrefter og garanterer med dette under ed at han/hun er minst 18 (atten) år gammel og har lovlig grunn til å inngå avtaler av dette slag. Nettsted-operatøren gir ingen garanti for at innholdet som blir publisert på de tilgjengelige nettstedene er i samsvar med lokale lover innenfor ditt retts-distrikt. Du er ene og alene ansvarlig for å kjenne til de lokale lover i ditt distrikt når det gjelder lovgivning vedrørende framstilling av obskjønt materiale. Du bekrefter og garanterer videre at du forstår naturen av innholdet som blir presentert på det tilgjengelige nettstedet, nemlig at det er eksplisitt seksuelt materiale, og at du med vilje og vitende og frivillig velger å se på slikt materiale, og at slikt materiale verken fornærmer eller skader dine personlige følelser. Hvis du føler at du ikke er i stand til å gi alle disse ganantier som her er nevnt, vennligst IKKE meld deg som abonnent til Tjenesten.Bruker av Tjenestene må overholde norsk lovgivning, og vi fremhever spesielt forbudene mot diskriminering og erotiske skildringer av overgrep eller sex med barn og dyr.Det er ikke tillatt for bruker av Tjenestene å bedrive kjøp eller salg av noen art.Bruker av Tjenestene har bare rett til å bruke Tjenestene i samsvar med disse Brukervilkår og våre operatører forbeholder seg retten til automatisk å frakoble brukere som ikke overholder disse.
 • Ved å melde deg inn som abonnent til Tjenesten, og ved å få tilgang til passord-beskyttede områder til Tjenesten, og ved å benytte hvilket som helst av „bare for medlemmer“-innhold i, på eller gjennom Tjenesten, eller ved at du aksepterer betingelsene og vilkårene gjennom andre anerkjente lovlige midler, så godtar du ugjenkallelig alle betingelser, vilkår, forpliktelser, garantier og andre forutsetninger nevnt i denne overenskomsten.
  • Du vil automatisk bli tilbudt å oppgi ditt telefonnummer på betalingssiden for Tjenesten. Du vil da motta tilbake en sms med detaljer om hvordan du skal logge deg inn. Du vil bli bedt om å betale 199 kr ved direkte betaling (faktura sendt til din adresse) – dette er et abonnement og et slikt medlemskap vil gi deg full tilgang til tjenesten for en periode på 7 dager. Når denne perioden har utløpt, vil du bli tilsendt faktura for betaling av et nytt 7-dagers medlemskap, som altså da blir automatisk fornyet.
  • I tilfelle det skal sendes faktura til din adresse, vil denne fakturaen bli utstedt av Norkreditt AS på vegne av StarCall AS. Betalingen skal derfor skje til den kontoen som er oppgitt på fakturaen fra Norkreditt AS. Et fakturagebyr på 49 kr vil bli tillagt. Fakturaen vil bli sent til adressen som er registrert på telefonnummeret du oppga på servicesiden for registrering. Du vil motta en faktura innen en eller to uker etter at du har undertegnet et abonnement på Tjenesten. Betlingsvilkårene er 14 dager etter utstedelse av faktura. Fakturaen blir sendt fra Norkreditt AS.Operatøren forbeholder seg retten til å avbryte brukerens abonnement hvis en faktura (eller fakturaer) ikke er betalt av brukeren innen 12 uker fra forfallsdatoen. Brukeren er ansvarlig for å betale faktura (eller fakturaer) selv om abonnementet er kansellert.
  • Dersom du ønsker å si opp medlemskapet, kan du gjøre dette enten ved å sende en e-post til support@starcall.no eller ved å ringe kundestøtten på telefon 854 04 407.
 • Du vedkjenner og erklærer med dette at hvis du kansellerer abonnementet eller dette blir kansellert av selskapet, så blir ditt passord fjernet fra systemet først ved utløpet av den angjeldende medlemskapsperiode og at du vi være i stand til å dra full nytte av ditt medlemskap inntil utløpet av angjeldende periode. Du vil IKKE bli tillatt å motta noen delvis tilbakebetaling hvis du kansellerer ditt månedlige abonnement før utløpet av det angjeldene måneds-medlemskapet, av hvilken som helst grunn det enn måtte være.
 • I og med at du blir abonnent til Tjenesten, vil Nettsted-operatøren forsyne abonnenten med unik ID og passord som tillatter tilgang til Tjenesten. ID og passord blir utstedt av Nettsted-operatøren i form av en gjenkallelig lisens og forblir eiendommen til Nettsted-operatøren og utgjør eiendomsinformasjonen og er eiendommen til Nettsted-operatøren. ID‘er og passord er ikke overførbare. Hver abonnent må holde sitt passord strengt konfidensielt. Husk ditt passord. Av sikkerhetsgrunner vil Nettsted-operatøren ikke oppgi passordet av noen som helst grunn, unntatt det som kan bli spesielt nødvendig gjennom lov eller gjennom rettsavgjørelse. Overføring av passord eller ID til en annen person eller virksomhet, eller å tillate en annen person eller virksomhet enn abonnenten å få tilgang til Tjenesten via abonnentens ID og passord er strengt forbudt og er brudd på denne avtalen og brudd på lov. Hver konto (brukernavn) er begrenset til ikke flere enn 10 innlogginger om dagen over en 24-timers-periode. Den nevnte periode varer fra 12:00 midnatt til 11:59 PM.
 • Ikke under noen omstendighet skal Nettsted-operatøren eller andre tilknyttede selskaper, på grunn av skjødesløshet, men ikke bare begrenset til dette, bli gjort ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller årsaksbestemte eller straffbare skader som er et resultat av bruk av Tjenesten eller av at man er ute av stand til å benytte denne. Abonnenten godtar spesielt at Nettsteds-operatøren ikke er ansvarlig for vanærende, fornærmende eller ulovlig oppførsel fra hvilken som helst bruker, eller for noen feil i overføringen, feil ellers, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i operasjonen eller overføringen, kommunikasjons-linje-feil, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til, endring i bruk av materialet, enten det er under kontrakten eller antakelse om urettmessig bruk, eller av hvilken som helst handlingsgrunn, for noe beløp over beløpet betalt av abonnenten til Nettsted-operatøren for de foregående 12 (tolv) månedene.
 • Abonnenten sier seg enig i å holde Nettsteds-operatøren skadesløs, tilsvarende de tilgjengelige nettstedene, deres betjenter, direktører, sjefer, medlemmer, agenter og ansatte, for noen krav , tap, skyld eller ugifter (inkludert alminnelige advokat-utgifter) som er fremkommet ved abonnentens brudd på hvilken som helst vilkår eller hvilken som helst betingelse eller løfte som er tilknyttet til dette.
 • Disse Brukervilkårene, Tjenestene og tvister knyttet til disse Brukervilkårene eller til Tjenestene skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett. Tvister som springer ut av disse Brukervilkårene eller Tjenestene skal avgjøres av norske alminnelige domstoler.
 • Bortsett fra public domain-materiale og elektroniske meldinger, er alt materiale tilknyttet Tjenesten copy-right-beskyttet av Nettsted-operatøren, eller er lisensiert under copyright av Nettsted-operatøren, eller må ikke bli kopiert, distribuert videre eller lastet ned, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse gitt av nettsteds-operatøren.
 • Tjenesten er KUN for den private ikke-kommersielle underholdning for abonnentene. All annen bruk er strengt forbudt.
 • Abonnentene sier seg enig i å ikke angasjere seg i annonsering eller oppfordring til andre abonnenter om å kjøpe eller selge hvilket som helst produkt eller hvilken som helst tjeneste gjennom Tjenesten uten Nettsteds-operatørens forutgående skriftlige godkjennelse. Abonnentene er ansvarlige for den informasjonen de sender eller fremviser gjennom Tjenesten selv om et krav skulle oppstå etter at tjenesten er avsluttet.
 • Tjenestene leveres av StarCall AS, organisasjonsnummer 998 905 214, adresse: Postboks 215, 1300 Sandvika.For kundestøtte, ta kontakt med oss ved å sende e-post til support@starcall.no eller ring tlf. 854 04 407 hverdager mellom kl 09 og 15.
 • Dersom bruker benytter seg av Tjenestene ved tre enkeltstående tilfeller innenfor en 30 dagers periode, samtykker bruker automatisk til å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester per sms, e-post og i ordinær post. Det samme gjelder dersom bruker har abonnert på en av Tjenestene i en 30 dagers periode. For det tilfellet en bruker ikke benytter seg av Tjenestene i en sammenhengende periode på 60 dager så vil slik markedsføring opphøre. Dersom bruker ikke ønsker å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester kan man kontakte kundestøtte ved å sende e-post til support@starcall.no eller på telefon 854 04 407.
 • Denne avtalen dokumenterer den fulle og hele forståelse mellom abonnenten og Nettsted-operatøren når det gjelder emne og sak og overstyrer alle forutgående forståelser eller avtaler, enten skrevne eller muntlige. Nettsted-operatøren forbeholder seg retten til å foreta endringer i Brukervilkårene. Nettsted-operatøren forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tilbud og funksjoner uten forutgående varsling.
StarCall AS, Kundetjeneste: 854 04 407, Aldersgrense 18 ar